شیرشاسانا

یوگا را از کجا و چگونه آغاز کنیم؟

یوگا فعالیتی است که انعطاف پذیری شما را افزایش می دهد، ماهیچه های شما را تقویت می کند، تمرکز فکر شما را بالاتر می برد و شما را آرام می کند. یوگا این همه و گاهی هم بیشتر را انجام می دهد! در این مقاله، تاریخ مختصر و فلسفه یوگا...

...ادامه مطلب
شیرشاسانا

یوگا برای چه افرادی مناسب است؟

یوگا فعالیتی است که انعطاف پذیری شما را افزایش می دهد، ماهیچه های شما را تقویت می کند، تمرکز فکر شما را بالاتر می برد و شما را آرام می کند. یوگا این همه و گاهی هم بیشتر را انجام می دهد! در این مقاله، تاریخ مختصر و فلسفه یوگا...

...ادامه مطلب
شیرشاسانا

یوگا چیست

یوگا فعالیتی است که انعطاف پذیری شما را افزایش می دهد، ماهیچه های شما را تقویت می کند، تمرکز فکر شما را بالاتر می برد و شما را آرام می کند. یوگا این همه و گاهی هم بیشتر را انجام می دهد! در این مقاله، تاریخ مختصر و فلسفه یوگا...

...ادامه مطلب
روزساعتسطحمربیفراگیران
شنبه ها13-14:30مبتدیخانم زهرا محققیبانوان
شنبه ها19-20:30مبتدیخانم روشنا کبیریانبانوان
یکشنبه ها9-10:30مبتدیخانم ساناز شفقیبانوان
یکشنبه ها11-12:30مبتدیخانم نیلوفر عابدیبانوان
یکشنبه ها11-12:30مبتدیخانم تیام شعبانیبانوان
یکشنبه ها17-18:30مبتدیخانم الهه دوانیبانوان
یکشنبه ها17-18:30مبتدیخانم گیتا هارپابانوان
دوشنبه ها9-10:30مبتدیخانم مرجان مانوسی فربانوان
دوشنبه ها9-10:30مبتدیخانم عاطفه پیرونذیربانوان
دوشنبه ها17-18:30مبتدیخانم سامیه فخاری نژادبانوان
سه شنبه ها9-10:30مبتدیخانم نیلوفر عابدیبانوان
سه شنبه ها17-18:30مبتدیخانم فاطمه ساتکینبانوان
سه شنبه ها19-20:30مبتدیخانم رامش قنبریبانوان
چهار شنبه ها15-16:30مبتدیخانم فرشته عاطف شعاربانوان
چهار شنبه ها17-18:30مبتدیخانم مریم عاطف شعاربانوان
چهار شنبه ها18-19:30مبتدیبانوان
پنجشنبه ها11-12:30مبتدیخانم ساناز شفقیبانوان
روزساعتسطحمربیفراگیران
شنبه ها17-18:30متوسطهخانم مریم عاطف شعاربانوان
شنبه ها19-20:30متوسطهخانم تیام شعبانیبانوان
یکشنبه ها9-10:30متوسطهخانم گیتا هارپابانوان
یکشنبه ها13:30-15متوسطهخانم تیام شعبانیبانوان
یکشنبه ها17-18:30متوسطهخانم رامش قنبریبانوان
دوشنبه ها17-18:30متوسطهخانم آزاده تبریزیانبانوان
دوشنبه ها19-20:30متوسطهخانم سامیه فخاری نژادبانوان
سه شنبه ها9-10:30متوسطهخانم گیتا هارپابانوان
سه شنبه ها11-12:30متوسطهخانم مینو بلاغیبانوان
سه شنبه ها13-14:30متوسطهخانم زهرا محققیبانوان
چهار شنبه ها15-16:30متوسطهخانم پریا میرحاجبانوان
چهار شنبه ها19-20:30متوسطهخانم مهدیه نورالهیبانوان
پنج شنبه ها9-10:30متوسطهخانم گیتا هارپابانوان
پنج شنبه ها9-10:30متوسطهخانم آزاده تبریزیانبانوان
پنج شنبه ها11-12:30متوسطهخانم آزاده تبریزیانبانوان
پنج شنبه ها15-16:30متوسطهخانم آزاده تبریزیانبانوان
روزساعتسطحمربیفراگیران
شنبه ها9-10:30پیشرفته خانم گیتا هارپابانوان
شنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم تیام شعبانیبانوان
شنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم زهرا محققیبانوان
یکشنبه ها9-10:30پیشرفته خانم نیلوفرعابدیبانوان
یکشنبه ها و چهارشنبه ها13-14:30پیشرفتهخانم الهه دوانیبانوان
یکشنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم معصومه زرین پوربانوان
یکشنبه ها19-20:30پیشرفتهخانم معصومه زرین پوربانوان
یکشنبه ها19-20:30پیشرفتهخام عاطفه پیرونذیربانوان
دوشنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم آتوسا ملکیبانوان
دوشنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم زهرا محققیبانوان
دوشنبه ها19-20:30پیشرفتهخانم مهدیه نورالهیبانوان
دوشنبه ها19-20:30پیشرفتهخانم تیام شعبانیبانوان
سه شنبه ها9-10:30پیشرفتهخانم زهرا محققیبانوان
سه شنبه ها16:30-18پیشرفتهخانم مریم عراقیبانوان
سه شنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم مریم مهرخوانبانوان
سه شنبه ها17-18:30پیشرفتهخانم گیتا هارپابانوان
سه شنبه ها19-20:30پیشرفتهخانم گیتا هارپابانوان
دورهروزساعتمربیفراگیران
یوگای بزرگسالان(سلامتی)شنبه ها9-10:30خانم مرجان مانوسی فربانوان
یوگای بزرگسالان(سلامتی)شنبه ها 11-12:30خانم زهرا محققیبانوان
یوگای بزرگسالان(سلامتی)چهارشنبه ها 11-12:30خانم مرجان مانوسی فربانوان
یوگا کمر درد و سلامتشنبه ها9-10:30خانم زهرا محققیبانوان
یوگا کمر درد و سلامتشنبه ها15-16:30خانم زهرا محققیبانوان
یوگا کمر درد و سلامتدو شنبه ها15-16:30خانم زهرا محققیبانوان
یوگا کمر درد و سلامتسه شنبه ها11-12:30خانم زهرا محققیبانوان
یوگا کمر درد و سلامتچهار شنبه ها17-18:30خانم آزاده تبریزیانبانوان
یوگا کمر درد و سلامتپنج شنبه ها13-14:30خانم آزاده تبریزیانبانوان
یوگای صورتشنبه ها17-18خانم مریم مهرخوانبانوان
یوگای صورتپنجشنبه ها11-12خانم مریم مهرخوانبانوان
یوگای نوجوانان(18-13سال)یکشنبه ها19-20:30خانم تیام شعبانیبانوان
یوگای کودکان(7-3سال)پنج شنبه ها11-12:30خانم پریا میرحاجدختران وپسران
یوگای کودکان(7-3سال)یکشنبه ها17-18:30خانم پریا میرحاجدختران وپسران
یوگای کودکان(12-8سال)پنج شنبه ها13-14:30خانم پریا میرحاجدختران
یوگای باردارییکشنبه ها11-12:30خانم الهه دوانیبانوان
یوگای بارداریچهارشنبه ها11-12:30خانم الهه دوانیبانوان
یوگای بارداریچهارشنبه ها17-18:30خانم الهه دوانیبانوان
پرانایاما دوشنبه ها11-12:30خانم ستایش نانکلیبانوان
یوگاآسانا و هنر وانهادگیدوشنبه ها13-14:30خانم ستایش نانکلیبانوان
آموزش جالانتی (خانم ها)براساس تقاضابراساس تقاضاتوسط مربیان کارآزمودهبانوان
آموزش جالانتی (آقایان)براساس تقاضابراساس تقاضاتوسط مربیان کارآزمودهآقایان

برنامه کلاس ها

Recent Posts / View All Posts

برگزاری کلاس یوگای مبتدی

| اخبار کلاس ها و کارگاه ها | بدون نظر
با یوگا، سلامتی و آرامش را تجربه کنید.قابل  توجه متقاضیان  شرکت در کلاس یوگای مبتدی  مربی : سرکار خانم ساناز شفقی 

کارگاه یکروزه رایگان آشنایی کودکان با یوگا

| اخبار کلاس ها و کارگاه ها, کارگاه ها | بدون نظر
زمان برگزاری: پنج شنبه 17 بهمن 98

تجربه یوگای صورت همگانی

| اخبار کلاس ها و کارگاه ها, کلاس های ویژه | بدون نظر
این کلاس رایگان، ویژه بانوان می باشد. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی با دفتر موسسه تماس بگیرند.

درباره ما:

به نام آنکه هستی نام از او یافت
از آن به دیر مغانم عزیز می دارند
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست
این نوای دل انگیز پس از سال ها تلاش و تجربه استاد گرانقدر آقای دکتر عباس روحبخش خالقدوست در زمینه یوگا و علمی نمودن آن در ایران به رهنمود ایشان در سال 1378 در جمعی کوچک طنین انداز شد و امروز در مجموعه سترگ و هماهنگ به نام موسسه یوگای علمی نوا با شعار نرمش، ورزش، آرامش به جامعه ایرانی پیشکش می گردد. یوگا طریقی است به سوی تعالی و تمرکز که اتحاد بین تن و روان و وحدت انسان با کل هستی را میسر می سازد و به پرورش توانمندی های انسان و گسترش خرد و دوستی می انجامد. یوگا براساس 3 قانون مهم هستی یعنی قانون تکامل، نگرش سیستمی و کل گرایی عملاً به انسان می آموزد با وجود مشکلاتی که به ناچار درگیر آن است در سایه خرد، صلح و دوستی، آرامش و تعادل زندگی نماید.

ادامه مطلب...