Skip to main content

اسكلت بدن انسان شامل 206 استخوان است. مفصلها به انتهای بعضي استخوانها متصل هستند. مايع سينوويال با لغزنده كردن انتهاي استخوانها اصطكاك را كاهش می دهد. ليگامنتها و ماهيچه ها از طريق نقاط اتصال و پيوستگی متصل به استخوانها هستند. يك سيستم اسكلتی سالم در حكم بنيان و چارچوب يك بدن سالم است. وضعيتهاي يوگا فرصتهای بهينه مورد نياز براي تقويت و سالم سازی سيستم اسكلتی بدن را فراهم می نمايند.
از آنجا كه يوگا جريان سينوويال را افزايش می دهد، حركت آزادانه مفاصل را بهبود بخشيده و دردهاي مفصلی را كاهش می دهد. علاوه بر اين، وضعيتهايی از يوگا كه ماهيچه های فرد را جهت اعمال فشار و كشش به اسكلت درگير می نمايند، منجر به تقويت موضعی استخوان می شوند.
تمرين باستانی يوگا كه قدمت آن به بيش از پنج هزار سال پيش باز می گردد، به كمك گلچين ماهرانه انواع مختلف حرکات و تمرينات و به كارگيری پيوسته آنها، سلامتی استخوانها را به دنبال دارد. تمرينها و آساناهاي مناسب يوگا براي تقويت استخوانها با توجه به ميزان قابليت آنها در بهبود بخشي وضعيتها، افزايش انعطاف پذيری بدن و تسكين سيستم اسكلتی بدن از تنشها و فشارها انتخاب می گردند. يوگا در افزايش تراكم استخوانی نيز موثر است؛ همچنين به جذب مواد معدنی موجود در استخوانها كمك كرده و در آزادسازی سلولهای خونی موجود در مغز استخوان در جريان خون به منظور رفع نيازهای بدن نيز اثر بسياری دارد.

گردآوری کننده:
زهرا محققی- مربی باسابقه یوگا، کارشناس پزشکیار ورزشی و کارشناس ارشد آسیب شناسی- حرکات اصلاحی

Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/navayoga/domains/navayoga.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/navayoga/domains/navayoga.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373