Skip to main content

تداوم راه ما، همراهي شما را مي طلبد
روزهاي متفاوت تصميمات متفاوت مي آفريند.
براي حفظ نزديكي قلبها و كاستن از فشارهاي موجود، موسسه یوگا ی علمی نوا
به شما يوگا را هدیه مي كند.
باشد که راهگشای شما در این روزهای متفاوت باشد.
در همین راستا با کمک مربیان عاشق و متعهد نوا، برای شما عزیزان کلاسهای یوگا با هزینه ي دلخواه شما برگزار کنیم.

برای كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به بخش کلاسهای موسسه به آدرس www.navayoga.com مراجعه کرده یا با شماره های ٨٨٧٢٩٠٥٩ و
٠٩٠١٢٩٥٢٩١٩ تماس بگیرید.

Leave a Reply