Skip to main content
با تمرینات انتخاب شده یوگا،  از دردهای مزمنِ کمر، زانو و گردن رهایی می یابید. یوگا یکی از بهترین راهکارها برای کاهش درد در این نواحی است.
کشش‌ها و وضعیت‌های خاص يوگا (آساناها) با برطرف کردن انقباضات عضلات پاها، ستون فقرات و گردن فشار وارده بر اعصاب را خنثی کرده و باعث کاهش درد های مفصلی می شود.
زمان برگزاری:
شنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۶
شنبه ها ساعت ۱۸:۱۵ الی ۱۹:۱۵
دوشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۷
مربی دوره: سرکار خانم زهرا محققی

Leave a Reply