Skip to main content

برای کمک به سلامتی جسمی و ذهنی، به خودتان استراحت دهید.
استراحت باید بر عکس کار روزمره شما باشد. اگر معمولا هنگام کار ایستاده‌اید، یک صندلی برای استراحت خود در‌ نظر بگیرید و یا روی زمین چمباتمه بزنید.
اگر هنگام کار معمولا می‌نشینید، بهتر است استراحت شما، به صورت راه رفتن باشد.

بر گرفته از مصاحبه پروفسور #مگ‌گیل

Leave a Reply