کسی صدایم کرد
به پشت پنجره رفتم صدای باران بود
تو را به یاد من آورد
تو را که می گفتی
صدای ریزش باران ترانه ای زیباست.

رد پای عشق دفتر شعری از استاد فقید و گرانقدر دکتر عباس روح بخش

Leave a Reply