Skip to main content

کسی صدایم کرد
به پشت پنجره رفتم صدای باران بود
تو را به یاد من آورد
تو را که می گفتی
صدای ریزش باران ترانه ای زیباست.

رد پای عشق دفتر شعری از استاد فقید و گرانقدر دکتر عباس روح بخش

Leave a Reply