Skip to main content

یک مسافت هزار مایلی نیز با «قدم اول» شروع می‌‌شود. مهم آن است که چگونه آغازگری باشیم. انسان در مسیر زندگی و تجربه خویش، با فراز و نشیب‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و انتخاب‌ها و گرایش‌هایی روبه‌رو است.
حاکم مطلق همه این التهاب‌ها و انتخاب‌ها، سه چیز است:
۱. ایمان و باورمندی به هدف
۲. اراده و حرکت
۳. نگرش مثبت

Leave a Reply