Skip to main content

زندگی همیشه یک فرایند رو به جلو و رشد در جهت کسب آگاهی است.

از لحظه تولد ما تحث تاثیر عوامل محیطی آگاهی کسب می کنیم.
در بزرگسالی برای کسب آگاهی باید به درون خود برویم.
اگر فردی در دنیای بیرون صادقانه تلاش کند و در موضوعی گیر کرده و به سدی برخورد کند، به این خاطر است که در درون خود حقیقتی را کتمان می کند و آن را نمی بیند.

بین دنیای درون و بیرون هماهنگی وجود دارد، بنابراین برای حل مسئله بیرونی باید به درون رفت و پاسخ را در آنجا جستجو کرد. برای اینکار نیاز به صداقت با خود و دقت کافی می باشد. با بررسی درون خود، حقیقتی بر شما آشکار می شود که منجر به حل مسئله بیرونی شده و شما از آن وضعیت متوقف شده عبور خواهید کرد. به این معنی که یا به آن هدف خود می رسید یا از آن موضوع منصرف می شوید. در هر صورت از آن وضعیت دیگر ناراحت نمی شوید و دچار تعارض نخواهید شد.
بنابراین آدرس درست رفع مشکل در چنین مواردی رفتن به درون و پیدا کردن آن حقیقی است که شما کتمان می کنید.
با پیدا کردن حقیقت، از آن سد عبور خواهید کرد و حرکت شما در زندگی ادامه خواهد یافت. بنابراین با هر با سکون و توقف در زندگی، دوباره به درون خود بروید و در جای درست دنبال علت بگردید و انرژی خود را به جای تلف کردن در بیرون، به صورت صحیح در درون خود بکار ببرید.
همه راه حل ها در درون انسان قرار دارد. یافتن این راه حل ها به صداقت نیاز دارد و دقتی که متناسب با میزان حساسیت موضوع است.

Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/navayoga/domains/navayoga.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/navayoga/domains/navayoga.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373