Skip to main content

گاهی اوقات زندگی طاقت فرسا می‌شود. شاید با انجام روش‌هایی بتوانیم از شدت احساسات ناخوشایند بکاهیم. برای مثال:
۱. قدم زدن
۲. نفس‌های عمیق
۳. افکار مثبت
۴. گوش کردن به موسیقی آرام‌بخش
۵. مهربان بودن
۶. لمس و توجه
۷. بازی کردن.

Leave a Reply