Skip to main content

جسم و ذهن از یکدیگر جدایی ناپذیرند. بین اعمال و ذهن ما رابطه مستقیم وجود دارد. ذهن و جسم جایگاه اصلی تنش ها و عقده ها هستند. هر عقده يا گره روانی یک مطابقت فیزیکی با عقده های عضلانی دارد. به عبارت دیگر تنش های روانی و عضلانی نسبت به هم تأثیر متقابل دارند. هدف آساناها رها کردن این عقده هاست. آساناها با متعادل کردن آنها در یک سطح فیزیکی اختلالات روانی را کاهش داده یا مرتفع مي سازد. گره های عضلانی می تواند در هر کجاي بدن رخ دهد، مانند انقباضات گردن و بیماری های مربوط به مهره های گردن و ستون فقرات.

گرد آورنده زهرا محققی – مربی یوگا، کارشناس ارشد آسیب شناسی، حرکات اصلاحی، کارشناس پزشکیار ورزشی

Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/navayoga/domains/navayoga.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/navayoga/domains/navayoga.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373