Skip to main content

چند قانون کاربردی

۱. با گذشته خود کنار بیایید تا حال شما را خراب نکند.
۲. لزوما آنچه دیگران در مورد شما فکر می‌کنند به شما ارتباطی ندارد.
۳. گذشت زمان تقریباً داروی هر دردی است؛ به زمان کمی فرصت دهید.
۴. کسی مسئول خوشبختی شما نیست، خودتان مسئول هستید.
۵. زندگی خود را با دیگران مقایسه نکنید. ما هیچ خبر نداریم که زندگی آنها برای چه و چگونه است.
۶. زیاد فکر نکنید. اشکالی ندارد که جواب بعضی چیزها را ندانید. شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید.

Leave a Reply